Bernard Heinrich Mayer, Pforzheim - EK1 DNA

Direkt zum Seiteninhalt

Bernard Heinrich Mayer, Pforzheim

Early EK1 w/o mm
 Early frame & pinback version
 Frühe Rahmen & Nadel-Version 
 1914 - pinback version with early core design
 1914 - Nadel-Version mit frühem Kern Design 
 1914 - pinback version
 1914 - Nadel-Version 
 1914 - screwback version
 1914 - Schraubscheiben-Version 
Zurück zum Seiteninhalt